[PL] Założenia Strategii Cyberbezpieczeństwa

Konsultacje społeczne założeń stretegii cyberbezpieczeństwa RP

Konsultacje społeczne (czy też ich brak) założeń stretegii cyberbezpieczeństwa RP opracowane przez Ministerstwo Cyfryzacji


Założenia Strategii Cyberbezpieczeństwa można probrać tutaj
Moje uwagi tutaj

Brak jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony Ministerstwa Cyfryzacji na przesłane uwagi.