Fotowoltaika
Dokładnie
Magazyn energii do fotowoltaiki
Dokładnie
Sieci nN/SN i linii WN
Dokładnie
Stacja transformatorowa
Dokładnie
O FIRMIE

ENGINEERING PROJECT GROUP sp. z o.o

Prowadzi działalność w zakresie projektowania i budownictwa obiektów inżynieryjnych i inżynieryjnych sieci. Wykorzystując współczesne technologie oraz dysponując wysoko wykwalifikowaną kadrą specjalistów, jesteśmy w stanie w krótkim terminie zaprojektować i zrealizować obiekt dowolnej złożoności.

Projektowanie

Niezawodność i wygoda eksploatacji dowolnego obiektu nieruchomości całkowicie zależy od jakości projektu. Mając do dyspozycji wszystkie niezbędne zasoby i wieloletnie doświadczenie w budownictwie, wiemy jak stworzyć idealny projekt, który w pełni odpowiada wymogom zleceniodawcy - funkcjonalny, pewny i wykorzystujący nowoczesne rozwiązania.

Wykonujemy projekty w branży elektroenergetycznej:

 • projekty przyłączy elektroenergetycznych nN i SN
 • projekty sieci nN i SN
 • projekty stacji transformatorowych
 • projekty usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą
 • projekty przyłączy tymczasowych (place budowy)
 • projekty oświetleń ulic i terenów miejskich
 • projekty instalacji elektrycznych i teletechnicznych
 • projekty fotowoltaiczne
 • projekty stacji ładowania samochodów elektrycznych
house auto_charger route

OFERTA

Roboty ogólnobudowlane

W zakresie robót budowlanych wykonujemy kompleksowe realizacje obiektów poprzez opracowanie koncepcji i projektów technicznych oraz modernizację gotowych obiektów.

W tej dziedzinie oferujemy wykonanie:

 • sieci energetycznych i telekomunikacyjnych
 • stacji bazowych
 • sieci logicznych i światłowodowych

Na potrzeby realizacji powierzonych zadań dysponujemy zespołem wykonawstwa prac ogólnobudowlanych oraz pracownią projektową. Wszyscy nasi pracownicy – niezależnie od wykonywanych zadań – zdobyli odpowiednie wykształcenie inżynierskie i posiadają właściwe kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia budowlane i projektowe, dzięki czemu mogą służyć Państwu profesjonalizmem oraz wieloletnim doświadczeniem. Roboty budowlane wykonujemy w oparciu o najnowsze standardy techniczne i przy pomocy certyfikowanego sprzętu specjalistycznego spełniającego wszystkie aktualne normy techniczne. Wszystko to powinno stanowić dla Państwa rękojmię wysokiej jakości wykonania zlecanych prac oraz gwarancję ich terminowości.

Roboty elektroenergetyczne

W branży elektroenergetycznej posiadamy doświadczenie zarówno w projektowaniu, jak i wykonawstwie:

 • sieci nN-0,4kV kablowych
 • sieci nN-0,4kV napowietrznych,
 • sieci nN-0,4kV w technologii PPN
 • sieci SN-15kV kablowych
 • sieci SN-15kV napowietrznych
 • linii WN-110kV kablowych
 • linii WN-110kV napowietrznych
 • stacji transformatorowych SN/nN
 • instalacji oświetleniowych
 • usuwania awarii w przypadku klęsk żywiołowych.

Nasze brygady wykonujące prace z zakresu branży elektroenergetycznej posiadają bogate doświadczenie, zdobyte w czasie realizacji Zamówień dla najważniejszych operatorów sieci w Polsce oraz innych przedsiębiorstw budowlanych. Wszyscy nasi pracownicy posiadają odpowiednie szkolenia i aktualne uprawnienia budowlane oraz świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do dozoru (D) lub eksploatacji (E) urządzeń, instalacji i sieci. Każda z brygad ma do dyspozycji certyfikowany sprzęt oraz narzędzia. Na nasze usługi zapewniamy serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.

Pracownia projektowa posiada kadrę osób o odpowiednim wykształceniu inżynierskim, posiadającą właściwe i aktualne uprawnienia w zakresie projektowania. Wykonywane przez naszych pracowników projekty cechuje kompletność kwestii formalno-prawnych oraz profesjonalna realizacja przedmiotu.

Fotowoltaika

Projektujemy, budujemy pod klucz, uruchamiamy, prowadzimy proces administracyjny, pozyskujemy lokalizację.

Klientom oferujemy kompleksową obsługę inwestycji – zaprojektowanie instalacji z wykorzystaniem rozwiązań najbardziej

korzystnych dla produkcji energii, poniesionych nakładów na budowę – zwrotu z inwestycji.

Prowadzimy proces administracyjny, uzyskujemy warunki przyłączenia, pozwolenie na budowę farmy, linii kablowej, ustalamy miejsce przyłączenia. Uzyskujemy wszelkie niezbędne decyzje i pozwolenia.

Magazyn energii

Wykonujemy projektowanie, budowę, eksploatację i rozwój magazynów energii

Elektrownie, korzystające z odnawialnych źródeł energii, takich jak panele fotowoltaiczne, mogą produkować różną ilość prądu, w zależności od pory

dnia i pory roku. Najkorzystniej byłoby całą produkowaną energię wykorzystywać na bieżąco, ale nie zawsze jest to możliwe. W takim wypadku niespożytkowaną energię wysyła się i magazynuje w sieci operatora. Niestety oddany prąd możemy odebrać tylko w 70% lub 80% za darmo.

Alternatywą do takiego rozwiązania są prezentowane przez Magazyny Energii. Pozwalają one na gromadzenie wyprodukowanego prądu bez strat oraz wykorzystywanie go w dowolnym momencie. Rozładowane akumulatory będą ponownie uzupełniane, gdy tylko pojawi się nadwyżka produkcji.

Korzystanie z magazynu umożliwia maksymalne wykorzystywanie energii z odnawialnych źródeł i prowadzi do mniejszej zależności od dostawców prądu. Nawet będąc połączony z siecią, możesz korzystać z własnej, zmagazynowanej i ekologicznej energii.

KONTAKT

office
Siedziba: ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE nr 79, 00 -079, WARSZAWA
Biuro: ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE nr 79, 00 -079, WARSZAWA

NIP: 5252922233

REGON: 52302232400000

Kapitał zakładowy: 100 000 zł

Wysłać wiadomość